Home

Vlaamse Belastingdienst

Vlaamse Belastingdienst Vlaanderen

Door de veiligheidsmaatregelen die in België gelden kunnen notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot 30 april 2021. Meer informatie vindt u op onderstaande pagina Vlaamse belastingen Verkeersbelastingen De verkeersbelastingen bestaan uit de jaarlijkse verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling, de aanvullende verkeersbelasting en de kilometerheffing

Waalse Gewest - overname van de onroerende voorheffing door de Waalse belastingdienst; Belastingverminderingen. Energiebesparing; Inbraak- en brandbeveiliging; Energiezuinige woningen; Hypothecaire lening en individuele levensverzekering; Gezin. Personen ten laste. Kinderen; Andere; Nettobestaansmiddelen; Kinderopvang. Voorwaarden; Aangifte; Gezinssituati Inkomstenbelasting betalen of terugvragen. Te betalen of te ontvangen belasting inschatten. Voorlopige aanslag betalen in termijnen. Betalingskorting bij betalen voorlopige aanslag in 1 keer Energieheffingen | Vlaanderen.be

De Vlaamse Belastingdienst (tot 2006 de Belastingdienst voor Vlaanderen genoemd), afgekort VLABEL, is een agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor een aantal belastingen waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is. Naast een hoofdzetel in Aalst heeft het agentschap ook vestigingen in de 12 andere Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen. De aangifte dient spontaan te gebeuren via de Vlaamse belastingdienst (VLABEL). Er kan slechts éénmaal een aangifte ingediend worden. De aangifte wordt vergezeld door een fraudeschema. Hierin wordt vooreerst melding gemaakt van de herkomst van de te regulariseren bedragen. Ook moet het ogenblik waarop ze aan erfbelasting of registratiebelasting onderworpen hadden moeten zijn opgegeven worden. Tot slot moet melding gemaakt worden van de financiële rekeningen die voor de te regulariseren. legt de Vlaamse Belastingdienst zijn jaarverslag voor. Ingevolge de overname van de verkeersbelastingen sinds 1 januari 2011 hebben we ervoor geopteerd om een gecombineerd jaarverslag over 2011 en 2012 samen te stellen. Voornaamste reden daarvoor is dat we de consistentie in de cijfers en de cijfermatige vergelijkingen willen verzekeren. De Vlaamse Belastingdienst heeft de groep van de.

De Vlaamse Belastingdienst (tot 2006 de Belastingdienst voor Vlaanderen genoemd), afgekort VLABEL, is een agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor een aantal belastingen waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is. Contact. In the section 'Contact' you'll find our phone numbers and addresses, when and how to report a change of address, what you can do if you do not agree with us, your rights and obligations and how you can report crime anonymously Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting Vaartstraat 16, 9300 AALST Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de inning en invordering van de gewestbelastingen Tot en met 1 april was er een tolerantie van de Vlaamse belastingdienst dat in geval van latere verkoop van het onroerend goed met meerwaarde binnen de twee jaar vanaf de aangifte ervan, er enkel aanvullende erfbelasting verschuldigd. Vóór 2008 kende de Vlaamse Belastingdienst een veelheid aan aanspreekpunten en werd ze geconfronteerd met verschillen in de dossierafhandeling, vele communicatiekanalen en vele verschillende manieren van kostenafrekening. Om de procedure van de gedwongen invordering beter te laten verlopen, werd dan ook gezocht naar een efficiëntere samenwerkingsvorm. Het beheer van de dossiers en de. aan de Vlaamse Belastingdienst. De Vlaamse Belastingdienst verwijst de beiastingplichtige daarna terug naar detakeidienst waar hij zijn voertuig kan ophalen. De loketbediende zal aan debelastingplichtige een met de hand ondertekende verklaring overhandigen waarinwordt verklaard dat het voertuig mag worden vrijgegeven door de takeicfienst

Vlaams Belastingsportaa

Belastingdienst. Waarmee kunnen wij u helpen? Uitgelicht. Aangifte doen. Inloggen op Mijn Belastingdienst. Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Of woont of werkt u er? Kijk wat Brexit voor u betekent. Coronamaatregelen Belastingdienst. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor burgers en bedrijven. Lees over de maatregelen die wij hebben genomen vanwege corona . 21 jun. Uitbetalen. De Vlaamse Belastingdienst (tot 2006 de Belastingdienst voor Vlaanderen genoemd), afgekort VLABEL, is een agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor een aantal belastingen waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting Vaartstraat 16, 9300 AALST Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur Stuur een e-mail via vlaanderen.be/email-vlaamse-belastingdienst www.vlaanderen.be/erfbelasting In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier

Mijn dossier - Belastingportaal Vlaandere

 1. Coronamaatregelen Vlaamse Belastingdienst inzake registratie- en erfbelasting. Focus.juli-aug-sep eigen artikels. De Vlaamse Belastingdienst heeft op haar website een aantal maatregelen gepubliceerd om bedrijven, burgers, notarissen, extra flexibiliteit en financiële ademruimte te geven in deze maatschappelijk en economisch moeilijke periode
 2. Find reviews, opening hours, photos & videos for Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) - Fiscal And Legal Advisors in Aalst. TEL: 024308... Search on Infobel for other companies in the category Fiscal And Legal Advisors in Aalst
 3. Belastingdienst filetransfer. Wij kunnen u ook vragen gegevens over 1 bepaalde zaak uit te wisselen via Belastingdienst filetransfer (BFT). Met Belastingdienst filetransfer kunt u bestanden verzenden en ontvangen op een veilige en AVG-bestendige manier. Bijvoorbeeld bestanden groter dan 16 MB. Of bestanden die wij via e-mail niet kunnen.
 4. registratierechten op schenkingen van roerende en onroerende goederen als de schenker zijn fiscale woonplaats heeft in het Vlaamse Gewest; successierecht van mensen die hun laatste fiscale woonplaats in het Vlaamse Gewest hadden; recht van overgang bij overlijden van buitenlanders met onroerende goederen in het Vlaamse Gewest
 5. Vlaamse Belastingdienst Jaarverslag De Vlaamse dan de mededeling van de stand van het dossier verbindt 1700 de oproeper door met de dossierbeheerder bij de Vlaamse Belastingdienst. De burger kan ook contact opnemen met de Vlaamse belastingdienst door het tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be. U kunt uw vraag per e-mail stellen door het contactformulier te gebruike

De Vlaamse Belastingdienst werd opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse fiscaliteit. Ze is een beleidsuitvoerende entiteit die instaat voor: Inning en invordering van de Vlaamse belastingen; Uitoefening van de fiscale controle van deze belastingen; Invordering van niet fiscale schuldvorderingen ; Inning van retributies en bijzondere (sector-)bijdragen; Leveren van de. Administratieve zaken kunt u gemakkelijk zelf regelen via www.MyMinfin.be. Wilt u FOD Financiën toch contacteren? Dat kan via 02 572 57 57

Nieuwe bevoegdheden bij Vlaamse Belastingdienst. Voortaan kunnen ook het afdelingshoofd en de directeurs van de ?afdeling dossierbehandeling' en van de ?afdeling klantenmanagement' van het agentschap Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) de heffingen die Vlabel int, oninbaar stellen Mijn Belastingdienst is uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst. In Mijn Belastingdienst ziet u welke gegevens bij ons bekend zijn. En u kunt er uw belastingzaken regelen. Zo kunt u aangifte inkomstenbelasting doen en uw rekeningnummer doorgeven of wijzigen. Kijk voor meer informatie bij Help (over Mijn Belastingdienst) De Vlaamse Codex is een officieuze consolidatie van de Vlaamse regelgeving van 1959 tot heden. Vlaamse regelgeving. De Vlaamse Codex bevat de documenten van alle Vlaamse regelgevers. Dat zijn: Vlaams Parlement, Vlaamse Regering, Vlaamse ministers en leidend ambtenaren van de Vlaamse overheid. Regels uitgevaardigd door andere regelgevers vindt u alleen terug als ze door Vlaamse wetteksten. Zowel op woensdag als donderdag hield de verkeersdienst van zone Westkust samen met de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel) een controleactie. De tweede actie. Vlaamse Belastingdienst neemt inning kansspelbelasting over. Vanaf 2019 gaat Vlaanderen zelf de kansspelbelasting en belasting op speelautomaten innen. Tot nu toe gebeurde de inning van kansspelbelasting door de Federale Overheidsdienst Financiën, de FOD. De Walen incasseren de kansspelbelasting al sinds 2010 zelf

Brief Belastingdienst, voorbeeld brieven ter inspiratie. Afhankelijk van de soort brief die je schrijft (het type belasting waar het over gaat) en de vestigingsplaats van je bedrijf, verschilt de afdeling waar de brief nar gestuurd wordt De Vlaamse Belastingdienst , afgekort VLABEL, is een agentschap van de Vlaamse overheid dat instaat voor een aantal belastingen waarvoor het Vlaams Gewest bevoegd is. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Vlaamse Belastingdienst Bovendien heeft de Vlaamse belastingdienst nu een bijkomend wapen in haar zoektocht naar tekortschattingen, door de computertool die ze ontwikkelt voor de ABS. Welke methode te verkiezen? In theorie is een ABS erg aantrekkelijk: een gratis schatting die bindend is voor de belastingdienst. Evenwel, veel zal afhangen van de hoogte van deze schattingen en hoe deze nog evolueren in de toekomst. Vlaamse Belastingdienst Erfbelasting Vaartstraat 16, 9300 AALST Bel het nummer 1700 elke werkdag van 9 tot 19 uur De Vlaamse Belastingdienst verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang voor de inning en invordering van de gewestbelastingen Tot en met 1 april was er een tolerantie van de Vlaamse belastingdienst dat in geval van latere verkoop van het onroerend goed met. Kan de Vlaamse belastingdienst na 3 of 4 jaar het dossier nog eens ter hand nemen, en dan vaststellen dat de waarde van een onroerend goed dat geërfd of geschonken was veel hoger was? Ondertussen is de waarde misschien sterk gestegen, en beïnvloedt dat de schatting. Op dat punt is er goed nieuws vanwege de Vlaamse belastingdienst. In standpunt nummer 18 029 [1] wordt immers gezegd: In.

Niet enkel de federale overheidsdienst, maar ook de Vlaamse belastingdienst is van plan om Ebox te gaan gebruik voor het versturen van haar aanslagbiljetten. Het gaat dan o.m. om de aanslag in de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting (fiscale aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de gewesten behoren). Momenteel maakt Vlabel nog steeds gebruik van Zoomit om aanslagbiljetten te. Vlaamse Ombudsman. De Vlaamse ombudsdienst behandelt hardnekkige klachten over de Vlaamse overheidsdiensten met wie u zelf niet tot een vergelijk kon komen. Bart Weekers. Leuvenseweg 86 1000 Brussel. Telefoon: gratis nr. 1700 alle werkdagen van 9 uur tot 19 uur. E-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be . Openingsuren: kantoren open van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 17 uur. Dien een klacht. www.vinden.nl. www.vlaanderen.be. Vlaamse Belastingdienst Turnhout Adres Steenweg op Gierle 100 2300 TURNHOUT. Routeplanner ( (opent in nieuw venster)) Loketten tijdens de coronacrisis Kies voor digitale dienstverlening. De medewerkers van de Vlaamse Belastingdienst proberen u eerst zo goed mogelijk digitaal verder te helpen Alles samen, wanneer de onwettige lidgelden aan het Vlaams Zorgfonds het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst worden beschouwd gaat het hier om een bedrag van meer dan 102.500.000 euro (4.134.839.750 Belgische frank) gebaseerd op cijfers van het jaarverslag van het Vlaams Zorgfonds (2013)

Vlaamse belastingdienst int 2.340 euro tijdens verkeerscontrole. Leuven De verkeerspolitie heeft maandagvoormiddag samen met inspecteurs van de Vlaamse belastingdienst een wegcontrole uitgevoerd. De verborgen waarheid achter de gratis schatting door de Vlaamse belastingdienst. 26 februari 2019. Een erfgenaam kan voor de aangifte van zijn of haar nalatenschap een beroep doen op een erkende schatter-expert om een correcte waarde van onroerende goederen te laten schatten. Vanaf 1 april 2019 heeft de erfgenaam nu ook de vrije keuze om voor het bepalen van de Vlabel erfbelasting van de. De Belastingdienst per telefoon benaderen moet u natuurlijk wel altijd doen als u een persoonlijke vraag heeft. Ieders situatie is immers anders en wat voor de één geldt kan voor een ander geheel anders uitpakken. Probeer daarom altijd de juiste informatie te vinden voordat u uw aangifte instuurt of voordat u een toeslag bij de Belastingdienst aanvraagt. Zoek naar: Blogberichten. De. Lantis is sinds 4 april 2019 de nieuwe naam voor de vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Tot het opdrachtenpakket van het overheidsbedrijf behoort het aanpakken van de mobiliteit in en rond Antwerpen, de verbetering van de ring rond Antwerpen met het oog op doorstroming, overlastbeperking en milieu-impact, de realisatie van de Oosterweelverbinding, de aanleg van park&ride parkings. De Vlaamse belastingdienst ligt opnieuw op ramkoers met de fiscalisten. De bron van ergernis is deze keer een standpunt over schenkingen met een voorbehoud van vruchtgebruik. Voortaan moet daar schenk- of erfbelasting op worden betaald. Ook al werkte je samen met een Nederlandse notaris, zegt Wim Vetters, fiscaal advocaat bij Eubelius

MyMinfi

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangift Handboek Vlaamse erfbelasting. Deze uitgave is de opvolger van Handboek successierechten. In dit handboek vindt de lezer een bondig maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De auteur verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangrijkste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktijk van de Vlaamse belastingdienst Soepel toestaan van afbetalingsplannen: de Vlaamse Belastingdienst stelt zich soepel op bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen, bijvoorbeeld voor onroerende voorheffing en verkeersbelastingen voor aanslagjaar 2020 voor eenmanszaken. Ook voor navorderingen registratiebelasting geldt deze versoepeling: aangezien het vaak om grote bedragen gaat (bijvoorbeeld als niet tijdig. Marc de Kort | Ghent Metropolitan Area | Afdelingshoofd at Vlaamse overheid - Vlaamse Belastingdienst - afdeling inning en regelgeving | 234 connections | See Marc's complete profile on Linkedin and connec Sinds 1 september 2018 is de erfbelasting gewijzigd.Op de website van de Vlaamse Belastingdienst vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.. Rijksinwoner. De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit

Erfbelasting Vlaanderen

De Vlaamse belastingdienst buigt zich over de voorafgaande beslissingen die uitsluitend verband houden met de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Er wordt beslist hoe een specifieke situatie of verrichting fiscaal behandeld zal worden. Deze beslissing geeft u rechtszekerheid, omdat de Vlaamse Belastingdienst zich ertoe verbindt de beslissing na te.

Verkeersbelastingen Vlaanderen

 1. Regional finalists Vlaamse Belastingdienst won the first ever sustainability award at the PSOawards18
 2. De Vlaamse Belastingdienst verstuurt de aanslagbiljetten onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 pas vanaf september 2020 (in plaats van vanaf mei). Deze maatregel geldt voor bedrijven die rechtspersonen zijn. Eenmanszaken kunnen soepel een afbetalingsplan en eventueel kwijtschelding van nalatigheidsintresten vragen.Verkeersbelastingen: verlenging betaaltermijn . Bedrijven krijgen vier.
 3. VZW De Vlaamse Zorgkas waar u, 26+ en inwoner van Vlaanderen, illegaal doch ambtshalve wordt bij aangesloten door de Vlaamse regering is een VZW, een vereniging zonder winstoogmerk. De beschikbare oprichtingsakte, d.d. 22 februari 2006 (hoewel dezelfde vereniging reeds op 10 mei 2001 werd opgericht), van deze VZW - toen opgesteld/ingediend door Mieke Vogels (Vlaam
 4. Over OverBruggen. Er loopt een grens, dwars door het Vlaams-Nederlandse culturele veld. Die is gemarkeerd met stoeptegels, greppels, prikkeldraad en gietijzeren palen. Ze is verzegeld door twee verschillende nationaliteiten en, sinds kort, verdiept door een pandemie. En toch zoeken makers naar creatieve manieren om die grens te overbruggen
 5. a) een commissaris van de Vlaamse Belastingdienst die bevoegd is voor schattingen; b) een notaris; c) een landmeter-expert, na gezamenlijk akkoord over de schatter; d) een ambtenaar die de VMSW gemachtigd heeft, als de VMSW zelf geen partij is bij de onroerende transactie waarvoor het schattingsverslag wordt opgemaakt
Den Haag FM » Belastingdienst doet inval bij Haagse miljonair

De Vlaamse Belastingdienst volgt het standpunt van de FOD Financiën niet en houdt het (te) eenvoudig: het nominaal bedrag van de vordering van de kinderen op de langstlevende is belastbaar met erfbelasting bij het eerste overlijden. De overbedelingsschuld van de langstlevende aan de kinderen is aftrekbaar, eveneens ten belope van het nominaal bedrag. In het gegeven voorbeeld hierboven dient. Contextual translation of vlaamse belastingdienst from Dutch into French. Examples translated by humans: vero, flandre, trésor public, région flamande, geai des chênes

Belastingaangifte FOD Financië

Procedure. In het Vlaamse Gewest verstuurt de Vlaamse Belastingdienst jaarlijks vanaf mei de aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing naar alle belastingplichtigen die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder zijn van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed.. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de onroerende voorheffing sinds. Avis de salariés chez Vlaamse belastingdienst à propos de la culture d'entreprise, des salaires, des avantages, de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle, de l'encadrement, de la sécurité de l'emploi etc Met dit formulier vraagt de overdrager van een handelsfonds, overeenkomstig artikel 3.12.1.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, bij de Vlaamse Belastingdienst een certificaat aan. Gegevens van de overdrager 1 Vul de gegevens in van de rechtspersoon of natuurlijke persoon die het certificaat aanvraagt. naam juridische vor

De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom als algemene maatregel een termijnverlenging tot 30 april 2021. Het is niet nodig deze termijnverlenging aan te vragen.' Concreet: Als de oorspronkelijke termijn afloopt tussen 1 november 2020 en 30 april 2021 en de fiscale verplichtingen uiterlijk op 30 april 2021 worden nageleefd, is er geen belastingverhoging verschuldigd. Enkele voorbeelden ter. Vlaamse fiscus viseert schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. In De Tijd van zaterdag en zondag 9 en 10 april kon u lezen dat een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik belastbaar is geworden. De Vlaamse Belastingdienst zou hebben beslist dat alle schenkingen sinds 1 september 2013 met schenkbelasting moeten worden belast, zo niet zou.

Neem contact op de Vlaamse belastingdienst. De Belgische organisatie Sabam for Culture ondersteunt makers en organisaties in de cultuursector in België en in het buitenland. Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) bestaat uit het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds en verstrekt subsidie namens de Vlaamse overheid Reviews van Vlaamse belastingdienst medewerkers over de bedrijfscultuur, salarissen, secundaire arbeidsvoorwaarden, werkdruk, het management, doorgroeimogelijkheden en meer bij Vlaamse belastingdienst Vlaamse belastingdienst voert een algemene termijnverlenging in. Door de coronaveiligheidsmaatregelen die in België gelden, kan je als Vlaamse belastingplichtige niet altijd tijdig al je fiscale formaliteiten vervullen. De Vlaamse Belastingdienst voorziet daarom een termijnverlenging tot 30 april 2021 als algemene maatregel

Vlaamse Belastingdienst. Beoordeling: vlaamse-belastingdienst. Overall rating: 4.4 out of 5 based on 7 reviews. Bel nu. Bellen met 0903-55500 kost € 1,5 p/m. Dit tarief geldt ook als u bent doorverbonden. De Vlaamse Belastingdienst is voor iedereen een bekend overheidsorgaan, die de heffing en inning van belasting voor de staat verzorgt Post navigation. Verzekeringen P. Coenen. Vo

Provinciale recreatiedomeinen: gedeputeerde An Vervliet vragende partij voor een zwarte lijst van gekende amokmaker Wie een schenking doet voor een buitenlandse notaris met voorbehoud van vruchtgebruik, moet die schenking vanaf 1 juni 2016 altijd laten registreren. Met die aanpassing wil de Vlaamse belastingdienst de zogenaamde 'kaasroute' aanpakken Vlaamse belastingdienst int op één ochtend 29.000 euro aan boetes voor overladen vrachtwagens. Transportbedrijven omzeilen de kilometerheffing door hun vrachten met lichtere bestelwagens te. Depuis sa création en 2004, l'administration fiscale flamande (Vlaamse Belastingdienst) n'a cessé de se développer. La réforme de l'Etat a accordé à la Flandre la taxe de circulation, le précompte immobilier, les droits d'enregistrement et les droits de donation. L'agence indépendante a ainsi vu ses effectifs passer de 200 à.

Post Site Aalst - Project - Architype

U bent op zoek naar gedetailleerde informatie over de fiscaliteit? Raadpleeg in dat geval het fiscaal memento. Zonder in te gaan op de bijzondere regelingen behandelt het memento op een complexe en gedetailleerde manier de volgende elementen: personenbelasting (PB) vennootschapsbelasting (Ven.B) rechtspersonenbelasting (RPB) btw registratierechten successierechten. vlaamse belastingdienst - erf- en registratiebelasting antwerpen • vlaamse belastingdienst - erf- en registratiebelasting antwerpen photos • vlaamse belastingdienst - erf- en registratiebelasting antwerpen location • vlaamse belastingdienst - erf- en registratiebelasting antwerpen address Vlaamse Belastingdienst Business Analyst HP Entreprise Services Nov 2009 - Dec 2014 5 years 2 months. information analyst EDS Mar 2003 - Jan 2010 6 years 11 months. information analist Siemens Business Services Jul 2000 - Mar 2003 2 years 9.

Betalen en ontvangen - Belastingdiens

De Vlaamse Belastingdienst verhuist integraal van de Bauwensplaats naar de Postsite. Het huidige gebouw is te krap voor de 114 extra personeelsleden De Vlaamse Belastingdienst bestaat nu uit zes afdelingen en twee ondersteunende diensten. 7 AFDELINGEN − de afdeling Taxatie: o verwerkt de inkomende datastromen en aangiftes tot aanslagbiljetten o voert kwaliteitscontroles uit op aanslagbiljetten vooraleer ze te verzenden De belastingvestiging betrof vroeger voornamelijk het verwerken van inkomende datastromen zoals kadastrale gegevens. Agentschap Vlaamse Belastingdienst neemt inning verkeersbelastingen over en past regelgeving aan. Vanaf 1 januari 2011 wordt de dienst van de verkeersbelastingen in het Vlaamse Gewest overgenomen door de Vlaamse overheid, meer bepaald de Vlaamse Belastingdienst. De verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en het Eurovignet worden vanaf dan niet langer geïnd door de. Vlaamse Belastingdienst haalt 7.677 euro op aan achterstallige betalingen. Ninove De lokale politie van Ninove werkte woensdag samen met de Vlaamse Belastingdienst, de RVA en de dienst. Fiscalisten gaan de Vlaamse Belastingdienst voortaan adviseren. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) wil de verhitte discussies tussen de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) en fiscalisten een halt toeroepen. Sinds Vlabel bevoegd is voor de schenk- en de erfbelasting, liggen beide partijen op ramkoers

Vlaamse corona vluchtelingen naar Sluis, Hulst en

Energieheffingen Vlaanderen

- de houding van de Vlaamse Belastingdienst ten aanzien van personen met collectieve schuldenregeling; - de aanpak van gevaarlijke punten op schoolroutes; - het aanmoedigen van Belgisch-Nederlandse dubbing op streamingplatformen. Download hier de lijst met de actuele vragen van 9 juni 2021 (pdf). Uitbreiding mogelijkheden voor zorgwoningen . De Vlaamse samenleving vergrijst: in 2030 zal 1 op 4. De Vlaamse Belastingdienst gaat geregeld na of de door u gestelde borg nog voldoende is. Als dat niet het geval is, zal de Vlaamse Belastingdienst u vragen om uw borg te verhogen. Behandeltermijn van een aanvraag van erkenning als beroeoper. Het behandelen van een aanvraag van erkenning als beroeoper duurt 1 à 2 weken. Dit hangt uiteraard ook af van de termijn waarbinnen u de gevraagde.

2018 was “vruchtbaar” jaar: 6,25 miljoen aan ontdokenVerkoop vastgoed - Belastingportaal VlaanderenBart Tommelein nam poolshoogte te DenderhoutemOkra Peer leert met computers werken (Peer) - Het Belang

5° bevoegde personeelslid : het personeelslid van de Vlaamse administratie dat wordt aangewezen conform de besluiten van de Vlaamse Regering, en dat belast is met de uitvoering van de bepalingen van deze codex; 6° decreet van 19 april 1995 : het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding e Tijdens een controleactie met de Vlaamse Belastingdienst zijn donderdagavond in Lanaken vier positieve speekseltesten afgelegd. Er werd voor 4.933,42 euro. Le Service public fédéral Finances et l'Agentschap Vlaamse Belastingdienst ont ensemble fait de sorte que le contribuable ne subisse aucun dérangement de la reprise. Pour plus d'informations veuillez prendre contact avec: Francis Adyns Gsm: 0473/91 09 68 Téléphone: 0257/622 44 E-mail: francis.adyns@minfin.fed.be version pdf (PDF, 21.42 Ko

 • Mölndals stad.
 • Amazon Coins Österreich kaufen.
 • Hengst.
 • BTC live wallpaper.
 • Mausarm kühlen oder wärmen.
 • Crypto20 binance.
 • Test if a site is blocked in China.
 • Vontobel Megatrends.
 • Golf GTE chiptuning ervaring.
 • Sims 4 Inventar öffnen.
 • EBay Kleinanzeigen Pferde Röbel Müritz.
 • Australian Kookaburra Silver Coin values.
 • Wo hat man die besten Gewinnchancen.
 • Blumenkorso Noordwijk 2022.
 • Wo sehe ich mein Überweisungslimit Commerzbank.
 • Amazon co uk gift05.
 • Widerruf Datenschutz Arzt Muster.
 • Mercuryo kontakt.
 • AfB Shop Essen.
 • Gate io sign up.
 • Notfallsanitäter Jobs Ausland.
 • Ernährungs Docs Silja Schäfer.
 • Granhof take away.
 • Bingo card generator.
 • THBR stock.
 • Xetra gold utveckling.
 • Mobil nl.
 • Sony XH90 Equalizer.
 • Pädagogisches Kolleg Rostock stellenanzeigen.
 • Mein Klarna Rechnung.
 • Greedy game.
 • Avalon 851 profitability.
 • Discord Status bot GitHub.
 • Email Icon kostenlos.
 • Blood in the Chocolate.
 • Designer Exchange Knightsbridge.
 • FTMO Erfahrungen.
 • Dkb SLA8F8.
 • Server 2016 Password Policy.
 • Dukascopy minimum deposit.
 • سعر بيتكوين.